• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.05.2014

OBAVJEŠTENJE

Dr med TANJA FILIPOVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom:

»Uticaj vrste stranog tijela u donjim disajnim putevima kod djece na nastanak komplikacija i ishod liječenja” u utorak 03.06.2014. godine godine u 13,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, pred Komisijom u sastavu:


• Prof. dr Mira Samardžić-predsjednik
• Prof. dr Ljubica Pejakov, mentor - član
• Prof. dr Vesna Miranović,član