• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

11.06.2014

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Dakić Tea javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »POVEZANOST HEREDITARNIH TROMBOFILIJA SA GUBICIMA TRUDNOĆA« pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Milica Martinović – predsjednik
Doc. dr Olivera Miljanović - mentor
Prof. dr Snežana Crnogorac - član

dana 16.06.2014. godine (ponedeljak) sa početkom u 13,15 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.