• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.08.2014

VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO

STUDENTI SU DUŽNI ODMAH NAKON ZAVRŠETKA POLAGANJA PRIJAVLJENIH ISPITA U AGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ODRADITI PRIJAVU SLUŠANJA PREDMETA.

ZBOG AŽURNOSTI PRAVLJENJA RASPOREDA NASTAVE I VJEŽBI ZA SLEDEĆU STUDIJSKU GODINU PRIJAVU SLUŠANJA PREDMETA POTREBNO JE ODRADITI NAJKASNIJE DO 28.08.2014.GODINE DO 15,00h.

STUDENTI KOJI IMAJU OBAVEZU PLAĆANJA PONOVNOG SLUŠANJA PREDMETA DUŽNI SU IZVRŠITI UPLATU CJELOKUPNOG IZNOSA.
UPLATNICU SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM ZA UPIS (INDEKS I 2 PRIJAVNA LISTA - OBRAZAC ŠV-20) DOSTAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI KOJI U PREDVIĐENOM TERMINU NE ODRADE PRIJAVU SLUŠANJA NEĆE MOĆI POHAĐATI NASTAVU I VJEŽBE.