• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

11.11.2014

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad »Značaj verifikacije i korigovanja preoperativne anemije za intraoperativno i postoperativno liječenje karcinoma kolorektuma« kandidata dr med Tamare Šćepanović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad, dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 11.11.2014. godine.