• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

04.12.2014

OBAVJEŠTENJE

Dr med Momčilo Bajagić, braniće magistarski rad pod nazivom


»Efekti ketoprofena u obliku gela, na bioelektrične karakteristike nervne i mišićne membrane«.

u utorak 09.12.2014. godine u 12,00 časova u amfiteatru (zgrada dekanata) pred Komisijom u sastavu:


1. Prof. dr Ljubica Pejakov- predsjednik
2. Prof. dr Mara Drecun – mentor
3. Doc. dr Nataša Duborija Kovačević – član