• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

04.12.2014

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet Crne Gore Medicinski fakultet u Podgorici


O B A V J E Š T A V A

Javnost da će Dr stom Marija Antunović javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

»Prognostički značaj korelacije p53, survivina i humanog papiloma virusa tip 16 (HPV-16) kod oralnog karcinoma«

pred Komisijom u sastavu:


- Prof. dr Ljubomir Todorović, red. profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - predsjednik;
- Prof. dr Jelena Milašin, red. profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - član;
- Prof. dr Vladimir Todorović, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici - član;
- Doc. dr Branka Popović, docent Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – član
- Doc. dr Miroslav Andrić, docent Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - mentor;Odbrana će se održati u petak 12.12.2014. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).