• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

26.01.2015

OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE I STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2014/2015. godinu dobio mogućnost da uputi 1 (jednog) studenta doktorskih studija na jednomjesečni studijski boravak na Medicinskom fakultetu Medicinskog Univerziteta u Varšavi - Poljska, i 1 (jednog) nastavnika na jednonedeljni boravak na Medicinskom fakultetu Medicinskog Univerziteta u Varšavi, 1 (jednog) studenta doktorskih studija na jednomjesečni studijski boravak na Univerzitetu Nikola Kopernik, Torun – Poljska i 1 (jednog) nastavnika na jednonedeljni boravak na Univerzitetu Nikola Kopernik, Torun – Poljska. Boravak bi bio realizovan u toku ljetnjeg semestra studijske 2014/2015. godine.

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje

K O N K U R S

Pravo prijavljivanja imaju nastavnici i studenti osnovnih i doktorskih studija Medicinskog fakulteta.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje nastavnika:
- prijava u slobodnoj formi
- CV
Potrebna dokumetna za prijavljivanje studenata:
- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrda o upisu doktorskih studija (za studente doktorskih studija)
- Prosječna ocjena na osnovnim studijama (za studente dodiplomskih studija)
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Dokumenta se predaju kod sekretarice dekana.

Konkurs je otvoren do 06.02.2015. godine.

KOORDINATOR CEEPUS-a
ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović