• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici

OBAVJEŠTAVA

Javnost da će Mr sci Snežana Mugoša javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

»Analiza faktora rizika za nastanak neželjenih dejstava ljekova kod kardioloških bolesnika«

pred Komisijom u sastavu:


- Prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Momir Mikov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
- Prof. dr Zoran Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor
- Prof. dr Nataša Duborija Kovačević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
- Prof. dr Ljubica Pejakov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,


Odbrana će se održati u petak 20.02.2015. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).