• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

18.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici

O B A V J E Š T A V A

Javnost da će Mr sci Snežana Pantović javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

»Biohemijski pokazatelji faktora rizika u razvoju stenoze prije i poslije PCI«

pred Komisijom u sastavu:

- Prof. dr Milica Martinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Ivanka Marković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor
- Prof. dr Aleksandra Isaković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Odbrana će se održati u cetvrtak 26.02.2015. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).