• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

19.02.2015

OBAVJEŠTENJE

» PRIJAVA ZA PROJEKTE

Zainteresovani se mogu prijaviti Prodekanu za međunarodnu saradnju do petka 20.2.2015.godine do 16h.