• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Dr med TAMARA ŠĆEPANOVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom:

»Značaj verifikacije i korigovanja preoperativne anemije za intraoperativno i postoperativno liječenje karcinoma kolorektuma” u utorak 03.03.2015. godine godine u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, pred Komisijom u sastavu:


• Prof. dr Miodrag Radunović-predsjednik
• Prof. dr Ranko Lazović, mentor
• Prof. dr Ljubica Pejakov, član