• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Raonić Janja javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »CITOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE VASKULARNOG ZIDA ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE« pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Mileta Golubović – predsjednik
Prof. dr Vesna Lačković - mentor
Doc. dr Aleksandar Nikolić - član

dana 12.03.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.