• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.04.2015

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad »Tok i ishod trudnoće kod trudnica sa prekomjernom tjelesnom masom, dr med Adnana Strikovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 21.04.2015. godine.