• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

28.08.2015

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTICKE STUDIJE ZDRAVSTVENA NJEGA - VISOKA MEDICINSKA SKOLA BERANE

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU POSTDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM
„ZDRAVSTVENA NJEGA“ Visoka Medicinska škola – Berane

Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2015/16. godinu i isti objavio na sajtu UCG www.ucg.ac.me i u dnevnoj štampi dana 28.08.2015. godine.


Prijave na Konkurs se podnose 31.08-14.09.2015. godine u vremenu od 09,00 do 13,00 časova na Medicinskom fakultetu u Podgorici (Studentska služba).

Prilikom prijavljivanja kandidat će dobiti prijavu od ovlašćene osobe za prijem dokumenata na Fakultetu.

Uz prijavu na Konkurs kandidat podnosi orginal diplomu o završenim osnovnim primjenjenim studijama stepen Bachelor (Bapp) – obima 180 ECTS kredita, odnosno Uvjerenje o završenim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili Uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Odgovarajući studijski program na osnovnim studijama sa kojih se može nastaviti školovanje na specijalističkim studijama

- Osnovne primijenjene studije stepen Bachelor (obima 180 ECTS kredita) Visoka medicinska sestra – tehničarKOMISIJA ZA UPIS