• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.09.2015

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Marina Jakšić javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Istraživanje stanja uhranjenosti (gojaznost i pothranjenost) kod djece školskog uzrast u Podgorici – klinički, patofiziološki, epidemiološki aspekti« pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Mira Samardžić – predsjednik
Prof. dr Milica Martinović - mentor
Prof. dr Ljilja Gledović Musić - član

dana 24.09.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 12,30 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.