• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.09.2015

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Valentina Kalinić javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Stepen povezanosti nealkoholnog steatohepatitisa (NASH) i insulinske rezistencije u razvoju dijabetes melitusa tip 2« pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Mira Samardžić – predsjednik
Prof. dr Snežana Vujošević - mentor
Prof. dr Marina Ratković - član

dana 08.10.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.