• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.09.2015

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Prevalenca epilepsije u opštini Podgorica – klinički i epidemiološki aspekti«, kandidata dr med Sanje Vodopić, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 29.09.2015. godine.