• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

26.09.2016

Govor dekana Medicinskog fakulteta na prijemu nove generacije studenata školske 2016/2017

Danas ulazite u aule škole koja će Vas učiti vještinama prevencije i liječenja bolesti što ste izabrali kao vašu buduću profesiju.

Naučićete kako se prepoznaju i liječe pojedine bolesti, kako se pripremaju i održavaju lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u liječenju. Ta znanja će Vam profesori Medicinskog fakulteta UCG prenijeti i povjeriti.

Poštovane kolege, Vi se školujete za rad sredinom 21. vijeka. U tom pravcu treba razmišljati, I organizovati nastavu da se postignu ciljevi modernog zdravstvenog obrazovanja koje će omogućiti vaš puni radni doprinos. Teško je predpostaviti koja će nova otkrića u biomedicinskim naukama izmjeniti sadašnje koncente prevencije bolesti I liječenja.

Ono što se neće promijeniti I što je konstanta liječenja od pamtivjeka, je odnos ljekar, farmaceut, stomatolog I pacijent. Savremeni koncent liječenja što ćemo Vas naučiti, podrazumijeva pacijenta u sredini sistema. Ranije je koncent liječenja bio okrenut prema bolestima I njihovom izučavanju. Danas je u centru medicinskog tretmana pacijent sa svojim tegobama I ograničenjima u životnoj aktivnosti koje mu postavlja bolest. Naši napori u liječenju su usmjereni prema poboljšanju njegove ukupne psihičke I fizičke zdravstvene kondicije.

U savremenom liječenju pacijent I njegova okolina, mora svakog trenutka biti do detalja upoznat sa svim aspektima liječenja koncencijom, komplikacijama I očekivanim rezultatima. Samo poštujući ove principe moguće je postići postavljeni cilj liječenja. Savremena paradigma koja ulazi u sve doktrine je personalizovana medicina. Terapija se bira prema biološkim karakteristikama bolesnika, a ne davanjem svim pacijentima iste terapije. Naučićete pacijente da Vam postave pitanje: “ Šta biste vi doktore učinili da ste na mom mjestu.” Pacijent je kapetan broda na kome su medicinski radnici navigatori.

Graditi dobar odnos pacijent-ljekar je prvi zadatak I tema prvog časa na Vašem Medicinskom fakultetu koji smo upravo započeli.

Želim vam svima dobrodošlicu I uspješno studiranje na Vašem Medicinskom fakultetu.

DEKAN,
Acc. prof. dr Goran Nikolić