• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.09.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

STUDENTI SU DUŽNI ODMAH NAKON ZAVRŠETKA POLAGANJA PRIJAVLJENIH ISPITA U AGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ODRADITI PRIJAVU SLUŠANJA PREDMETA.

ZBOG AŽURNOSTI PRAVLJENJA RASPOREDA NASTAVE I VJEŽBI ZA SLEDEĆU STUDIJSKU GODINU PRIJAVU SLUŠANJA PREDMETA POTREBNO JE ODRADITI NAJKASNIJE DO 15.09.2017.GODINE DO 15,00h.

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI I STUDENTI KOJI IMAJU OBAVEZU PLAĆANJA PONOVNOG SLUŠANJA PREDMETA DUŽNI SU IZVRŠITI UPLATU PRVE RATE NA ŽIRO RAČUN
510-2353-62 (STUDENTI MEDICINE I STOMATOLOGIJE)
510-16781-40 (STUDENTI FARMACIJE)

UPLATNICU SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM ZA UPIS (INDEKS I 2 PRIJAVNA LISTA - OBRAZAC ŠV-20) DOSTAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI KOJI U PREDVIĐENOM TERMINU NE ODRADE PRIJAVU SLUŠANJA NEĆE MOĆI POHAĐATI NASTAVU I VJEŽBE.