• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

14.09.2017

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU POSTDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM „ZDRAVSTVENA NJEGA“ Visoka Medicinska škola

Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/18. godinu i isti objavio na sajtu UCG www.ucg.ac.me.

Prijave na Konkurs se podnose 18 i 19.09.2017. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova na Medicinskom fakultetu u Podgorici (Studentska služba).

Prilikom prijavljivanja kandidat će dobiti prijavu od ovlašćene osobe za prijem dokumenata na Fakultetu.

Uz prijavu na Konkurs kandidat podnosi orginal diplomu o završenim osnovnim primjenjenim studijama stepen Bachelor (Bapp) – obima 180 ECTS kredita, odnosno Uvjerenje o završenim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili Uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).