• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

10.11.2017

NOVE BIOMEDICINSKE TEHNOLOGIJE I BIOETIČKI IZAZOVI

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (Odbor za medicinska istraživanja) u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Medicinskim fakultetom, organizuju naučno-edukativni skup na temu: NOVE BIOMEDICINSKE TEHNOLOGIJE I BIOETIČKI IZAZOVI

» POZIV ZA SKUP O BIOETICI

» AGENDA SKUPA IZ BIOETIKE