• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.11.2017

JAVNI POZIV ZA DODJELU GODIŠNJIH NAGRADA ZA NAUČNA DOSTIGNUĆA U 2017. GODINI

Poštovani,

Obavještavam vas da je Ministarstvo nauke produžilo rok za dostavljanje prijava na Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini.

Godišnje nagrade se dodjeljuju za sljedeće kategorije:

1. Najuspješnijem mladom talentu u oblasti nauke do 20 godina života;
2. Najuspješnijem naučniku/naučnici; i
3. Pronalazaču-inovatoru za najuspješniji patent ili inovatno rješenje.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV JE 01. DECEMBAR 2017. GODINE, DO 15:00 ČASOVA.

Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF formatu, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Nevena Ulićević, Samostalni savjetnik I, u Direkciji za nacionalne programe Ministarstva, tel: 020/405-370, e-mail: nevena.ulicevic@mna.gov.me [1]

VIŠE DETALJA O JAVNOM POZIVU MOŽETE PRONAĆI NA SLJEDEĆEM LINKU: http://www.mna.gov.me/vijesti/178134/Ministarstvo-nauke-raspisuje-Javni-poziv-za-dodjelu-godisnjih-nagrada-za-naucna-dostignuca-u-2017-godini.html