• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.02.2018

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,
Obavještavamo vas da će se ciklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and Methods“ koji Medicinski fakultet organizuje u sklopu bilateralnog projekta Ministarstva nauke Crne Gore i italijanskog Nacionalnog istraživačkog savjeta održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici u sledećim terminima:
Utorak 27.02.2018

10.15-12.15 Giuseppe Petrosillo (CNR-IBIOM, Bari, Italy)
Mitochondrial physiology: an overview.

Srijeda 28.02.2018

10.15-12.15 Sergio Giannattasio (CNR-IBIOM, Bari, Italy)
Yeast as a model to study cell death and survival.

12.15-14.15 lunch break

14.15-16.15 Giuseppe Petrosillo (CNR-IBIOM, Bari, Italy)
Mitochondrial function: analytical methods and implication for disease.

Četvrtak 01.03.2018

10.15-12.15 Sergio Giannattasio (CNR-IBIOM, Bari, Italy)
Mitochondria-nucleus cross-talk: the yeast and human models.

12.15-12.45 coffee break

12.45-14.45 General discussion

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju, sa napomenom da će se predavanja držati na engleskom jeziku.

Centar za naučno-istraživački rad
Medicinski fakultet, Podgorica
Univerzitet Crne Gore