• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

31.08.2009

Obavjestenje za nove generacije studenata

Sve?ani prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta (studijskog programa Medicine i Stomatologije), će se obaviti 07.09.2009. godine sa po?etkom u 10,00 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).UPRAVA FAKULTETA