• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Prakti?ni dio ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom u prvom terminu septembarskog ispitnog roka za studente Medicine (stari program) će se održati u utorak, 08. septembra 2009.god. sa po?etkom u 10,00h.
Zbog velikog broja prijavljenih studenata, studenti su duzni da potvrde izlazak na ispit u ?etvrtak, 03.septembra 2009. u 10h kod laboranta.
Usmeni dio ispita će se održati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, o ?emu će studenti biti blagovremeno obaviješteni.