• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.09.2009

OBAVJEŠTENJA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Neurologija u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se 09.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova, zgrada Dekanata.

STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Infektivne bolesti u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u utorak 08.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova, a II termin istog roka 22.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova na Klinici.

STUDENTSKA SLUŽBA


O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Psihijatrija u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u ?etvrtak 10.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova. Studenti su dužni javiti se dr.Ž.Goluboviću na Klinici.

STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Oftamologija u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u ponedeljak 07.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 ?asova, na Klinici.

STUDENTSKA SLUŽBA


O B A V J E Š T E NJ E


Izvla?enje profesora za ispit iz predmeta Ginekologija u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u ?etvrtak 03.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 ?asova, na Klinici.

STUDENTSKA SLUŽBA


O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Onkologija u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u ponedeljak 14.09.2009.godine sa po?etkom u 11,00 ?asova, a II termin istog roka 28.09.2009.godine sa po?etkom u 11,00 ?asova na Klinici.


STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Medicina rada u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u petak 04.09.2009.godine sa po?etkom u 14,00 ?asova, zgrada Dekanata.

STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Fizikalna medicina u I i II terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u utorak 22.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 ?asova, zgrada Dekanata. Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit 5 dana prije istaknutog datuma.

STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Socijalna medicina u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u srijedu 09.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 ?asova.

STUDENTSKA SLUŽBA


O B A V J E Š T E NJ E


Ispit iz predmeta Sudska medicina u I terminu septembarskog ispitnog roka održat će se u petak 11.09.2009.godine sa po?etkom u 9,00 ?asova, na Institutu za morfološku grupu predmeta.

STUDENTSKA SLUŽBA