• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Usmeni dio ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom će se održati u ?etvrtak, 10. septembra 2009. sa po?etkom u 10,00 ?asova u laboratoriji farmakologije u zgradi Dekanata.