• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz Radiologije i nuklearne medicine u septembarskom ispitnom roku održat će se u nedelju 13.09.2009.godine sa po?etkom u 18,00 h, vježbaonica radiologije- KCG.

Prakti?ni dio ispita istoimenog predmeta će se održati u ponedeljak 14.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 h, sala za elearning zgrada Dekanata.

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 15.09.2009.godine sa po?etkom u 10,00 h (mjesto održavanja ispita po dogovoru sa profesorom.)