• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.09.2009

Obavještenje

Teoriska nastava iz predmeta Pedijatrija za studente V (pete) godine, zakazana 08.09.2009.godine biće odložena.
Seminar iz pedijatrije održat će se u srijedu 09.09.2009.godine u Amfiteatru dje?ije bolnice.