• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom u drugom terminu septembarskog ispitnog roka će se održati prema sledećem rasporedu:

PRAKTIČNI DIO ISPITA: u utorak, 22. septembra 2009. sa po?etkom u 9,00 ?asova
USMENI DIO ISPITA: u ?etvrtak, 24. septembra 2009. (o ta?nom terminu ispita studenti će biti blagovremeno obaviješteni)

ZBOG VELIKOG BROJA PRIJAVLJENIH STUDENATA, NEOPHODNO JE POTVRDITI IZLAZAK NA ISPIT U PETAK, 18.SEPTEMBRA 2009. U 10 ČASOVA KOD LABORANTA.