• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom u drugom terminu septembarskog ispitnog roka će se održati prema sledećem rasporedu:

USMENI DIO ISPITA: u petak, 25. septembra 2009. u 10,00h