• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Pedijatrija u II septembarskom ispitnom roku održat će se u ponedeljak 28.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova - Dje?ija klinika.
Za prakti?ni dio ispita javiti se na Dje?iju kliniku u petak 25.09.2009.godine u 8,00 ?asova.