• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Prakti?ni dio ispita iz predmeta Hirurgija u II septembarskom ispitnom roku održat će se u utorak 29.09.2009.godine sa po?etkom u 8,00 ?asova, javiti se u Dekanat.
Usmeni dio ispita iz Hirurgije održat će se u 11,00h –Dekanat (29.09.2009.godine)