• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.09.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz premeta Klini?ka farmakologija održat će se u ponedeljak 28.09.2009.godine sa po?etkom u 10,30h
Predavanja će se održavati u slušaoni 22.-Dekanat.