• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.09.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održat će se u subotu 26.09.2009.godine sa po?etkom u 9,00h slušaona 22.-Dekanat.