• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta (stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični dio ispita, utorak 13.oktobar 2009.god. sa početkom u 9.30h
- test, četvrtak 15. oktobar 2009.god. sa početkom u 10.00h
- usmeni, četvrtak 15. oktobar 2009.god. sa početkom u 11.00h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta u petak, 09. oktobra 2009.