• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.10.2009

Obavještenje za studente doktorskih studija

Ispit iz predmeta Osnovi ćeliske biologije (za studente koji nisu položili ovaj ispit u predviđenom roku) će se održati u petak 09.10.2009.godine u 12,30h na Institutu za Morfološku grupu predmeta