• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Medicine rada u oktobarskom apsolventskom roku održat će se u utorak 27.10.2009.godine sa početkom u 14,30 časova, Dekanat.