• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija će se održati 09.10.2009.godine u 11,00h i u subotu 10.10.2009.godine sa početkom u 9,00h - slušaona broj 22. Dekanat.