• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije održaće se 30.10.2009.godine sa početkom u 11.00 časova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 26.10.2009. god. do 13.00 časova u Studentskoj službi.