• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz Radiologije i nuklearne medicine u oktobarskom ispitnom roku održat će se u ponedeljak 19.10.2009.godine sa početkom u 17,00 h, vježbaonica radiologije- KCG.
Praktični dio ispita istoimenog predmeta će se održati u utorak 20.10.2009.godine sa početkom u 11,00 h, sala za elearning zgrada Dekanata.
Usmeni dio ispita će se održati 21.10.2009.godine sa početkom ( vrijeme i mjesto održavanja ispita nakon održanog praktičnog dijela u dogovoru sa profesorom).