• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2009

Obavjestenje za studente doktorskih studija

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA


U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2009/2010. godinu dobio mogućnost da uputi tri studenta doktorskih studija na jednomjesečni studijski boravak u Varnu (Bugarska) – 2 kandidata i Varšavu (Poljska) – 1 kandidat.

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje


K O N K U R S

Pravo prijavljivanja imaju studenti doktorskih studija.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje:

- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrda o upisu doktorskih studija
- Prosječna ocjena na osnovnim studijama
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Dokumenta se predaju kod sekretarice dekana.


Konkurs je otvoren do 30.10.2009. godine.KOORDINATOR CEEPUS-a
ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović