• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Dermatovenerologije u oktobarskom apsolventskom roku održat će se u subotu 24.10.2009.godine sa početkom u 15,45 časova, na Klinici.