• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.10.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTA DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika za istraživače za studente doktorskih studija održaće se :
24.10.2009.god. u 09.00 časova
25.10.2009.god. u 11.00 časova
U kompjuterskoj Sali u Dekanatu Medicinskog fakulteta.