• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz SUDSKE MEDICINE će se održati 30.10.2009.god. sa početkom u 9.00 u kabinetu Prof.dr Miodraga Šoća – Institut za Sudsku medicinu.