• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.10.2009

Obavjestenje za apsolvente

O B A V J E Š T E NJ E
ZA APSOLVENTE
STUDIJSKOG PROGRAMA MEDICINASvi studenti sa statusom apsolventa (bez obzira kada je stečen status) na programu medicine, dužni su da završe studije zaključno sa septembrom 2011. godine.

Ukoliko student ne završi studije do navedenog roka, moraće da pohadja nastavu i polaže ispite (razliku) po nastavnom planu i programu reformisane nastave (Bolonja).U Podgorici, 22.10.2009. godineUPRAVA FAKULTETA