• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba - pretklinika će se održati 31.10.2009.godine od 10,00h (4 časa) u slušaoni broj 10. -Dekanat.