• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.10.2009

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz Biohemije za studente II godine Medicine održaće se:

- 20 - 21.11.2009.god.
- 04 - 05.12.2009. god.
- 18 - 19.12.2009. god.

Teodiska nastave će se održati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.