• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.10.2009

Obavjestenje za studente doktorskih studija

O B A V J E S T E NJ E


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, donio je Odluku broj:01-902 od 13.05.2009. godine, o visini školarine na doktorskim studijama, koje realizuje Medicinski fakultet, u iznosu od 1.500 eura po semestru.

Ova Odlukase primjenjuje od studijske 2009/2010. godine.

UPRAVA FAKULTETA