• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.11.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

I Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija će se održati 19.11.2009.godine sa početkom u 16,00h -amfiteatar Medicinskog fakulteta, Dekanat.